ADVOKAADIBÜROO PARTS & CO

Peterburi tee 46, 11415 Tallinn
Tel + 372 5521174
info@partsco.ee

Veiko PARTS, vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige (al 2006)
Tartu Ülikool, õigusteadus, BA

Osutatav õigusteenus:
Konsultatsioon, dokumendi koostamine (lepingud, avaldused jms).
Esindus kohtus, ametiasutustes ja teiste isikute ees, sh läbirääkimistel.

Õigusvaldkonnad:
Asjaõigus: kaasomand, kinnisvara, juurdepääs, servituut, pant jm.
Võlaõigus: lepingud, kahju hüvitamine, alusetu rikastumine, võlanõuded jm.
Pärimisõigus: pärandi jagamine, testamendi vaidlustamine jm.
Perekonnaõigus: ühisvara jagamine, hooldusõigus jm.
Ühinguõigus: juriidilise isiku organi otsuste vaidlustamine jm.
Tööõigus: tööleping, töövaidlus.
Tsiviilkohtumenetlus: esindus maa-, ringkonna- ja Riigikohtus.
Haldusmenetlus: haldusakti vaidlustamine, esindus ametiasutuses.
Halduskohtumenetlus: esindus maa-, ringkonna- ja Riigikohtus.